PËR NE

E themeluar në vitin 2013 si kompani motër e Viktorija Shped SHPK, Falcon Logistic është një kompani transporti e specializuar për: transport Ekspres dhe të veçantë të automobilave, si dhe brokerimi apo ndërmjetësim doganor.

Sot si nënkontraktor i Lagermax, Falcon Logistic ka 30 njësi transporti dhe 40 të punësuar të cilët i kryejnë shërbimet nëpër gjithë Evropën.

TOP